• 1 Quân Trần
  • 2 Văn Xuân Trần
  • 3 Chế Văn Trường
  • 4 Nguyễn Cường Lê
  • 5 Truong Hiếu
Tất cả
lq:
Tướng: 51
Trang phục: 58
Rank: Tinh Anh
300,000đ
lq:
Tướng: 56
Trang phục: 51
Rank: Tinh Anh
300,000đ
lq:
Tướng: 70
Trang phục: 75
Rank: Tinh Anh
500,000đ
lq:
Tướng: 51
Trang phục: 41
Rank: Bạch Kim
700,000đ